Erfðamál og dánarbú

Skoða öll starfssvið

LOCAL lögmenn hafa mikla reynslu af ráðgjöf í tengslum við erfðamál og dánarbú.

Erfðamál flækjast eftir því sem fjölskyldumynstrið verður flóknara. Ef spurningar vakna varðandi erfðarmál , þá er betra að fá svar sem fyrst. Það er reynsla LOCAL lögmanna að það skapi hugarró og létti að klára erfðamálin.

Mikilvægt er að hafa í huga að ef einstaklingur á maka í hjúskap eða börn þá teljast þau vera skylduerfingjar. Aldrei er hægt að gera börn manns eða maka arflausan. Hins vegar má alltaf ráðstafa arfi í erfðaskrá sem nemur allt að 1/3 af eignum.

Sambúðarmaki og stjúpbörn teljast ekki vera skylduerfingjar. Sambúðarmaki og stjúpbörn taka ekki arf samkvæmt lögum. Einstaklingur getur þó ákveðið að arfleiða þessa einstaklinga að 1/3 eigna sinna í erfðaskrá. Jafnframt skal vakin á því athygli að sambúðarmaki getur ekki setið í óskiptu búi. Réttur til setu í óskiptu búi nær aðeins til maka í hjónabandi, ekki sambúðarmaka. Réttur maka til setu í óskiptu búi er óskilyrtur séu öll börnin sameiginleg. Hins vegar séu börn ekki sameiginleg þarf erfðaskrá til að kveða um rétt eftirlifandi maka til setu í óskiptu búi.

LOCAL lögmenn bjóða jafnframt fram aðstoð sína við skipti á dánarbúi.

Frekar upplýsingar má finna á sérsíðu LOCAL lögmanna www.danarbusskipti.is.

Guðrún Bergsteinsdóttir
Guðrún BergsteinsdóttirLögmaður
Guðrún er sérhæfð í erfðamálum og dánarbúum.